Sidebillede
Vi skaber struktur i børnenes kaos.

Fælles Mål og Undervisningsplaner

Vi følger Fælles Mål for Folkeskolen og de vejledende læseplaner for fagene.
Læs om Fælles Mål på www.emu.dk/grundskole

Nordskovens Friskole er en karakter- og prøvefri skole, men vi tester vores elever. Vi går højt op i vores elevers læring, og det er vigtigt at kende deres faglige standpunkt og tage kærlig hånd om deres fortsatte udvikling. Test og prøver tjener på den måde også som et vigtigt redskab for os, når vi skal målrette undervisningen direkte til eleven.

På Nordskovens Friskole har vi samlæste klasser. Det betyder at der i vores fem klasser rummes flere forskellige klassetrin. Under fanen Om skolen her på hjemmesiden, kan man læse meget mere om det.

Det er en stor styrke på vores skole, at vi har små klasser. Samtidig får vores elever rigtig meget ud af at lære med hinanden. Vi underviser derfor hele klassen i de samme temaer, men differentierer efter kunnen og klassetrin. Eleverne kan altså godt arbejde med samme tema, men lære noget lidt forskelligt og nå forskellige mål sammen.

På Nordskovens Friskole har vi samlet de traditionelle fag Historie, Samfundsfag og Kristendomskundskab i faget Kulturfag. Omlægningen af fagene øger kvaliteten af den samlede forståelse hos eleverne, da det skaber en naturlig tværfaglighed og fleksibilitet, som bl.a. hjælper eleverne til en bedre helhedsforståelse, men også gør det muligt at fastholde vores elevers interesse for undervisningen i længere tid ad gangen.

På Nordskovens Friskole har vi faget Naturfag. Faget følger Fælles Mål og vejledende læseplaner for Biologi, Geografi, Fysik/kemi og Natur/teknologi.

Hos os samler vi faget i ét. Det øger dels tværfagligheden, hvilket giver eleverne en vis forståelse for kompleksiteten i vores natur, dels giver det eleverne mulighed for at lære fagenes indhold ude i ”virkeligheden”. Det er en stor fordel for vores elever at de kan se og føle, lugte og lytte i deres læringsprocesser. Dette læringsrum åbner vi for fagene igennem vores store fokus på udeliv og i dele af akademiundervisningen (begge dele kan I læse mere om her på hjemmesiden).

Derudover har vi omlagt store dele af undervisningen i Naturfag til tre dedikerede naturfagsuger, som er fordelt over hele skoleåret. Således kan eleverne lære stoffet gennem intensive forløb med specifikke temaer.
Gå til toppen af siden