Sidebillede
Alle har talent.
- Udfordringen er at finde det - og bruge det.

Indmeldelse og udmeldelse

Indskrivning kan foregå hele skoleåret.

Bemærk: skolen tilbyder undervisning fra 0. til 8. klasse med mulighed for 9. og 10. klasse.

  • Forældre henvender sig telefonisk på tlf. 6590 1922, og der aftales tid for et besøg på skolen.
  • Hvis forældrene mener, at vi er den rigtige skole til deres barn, aftales der tid for et besøg sammen med barnet.
  • Hvis eleven har erkendte problemer kan evt. sagsbehandler og skolepsykolog inviteres til møde på skolen sammen med forældrene.
  • Eleven indskrives.
  • Forældrene tilbydes samtaler på skolen i opstartfasen.

Skolens forventninger til forældrene:

  • Vi forventer, at alle forældre deltager i skolens liv.
  • Vi mødes til arbejdsweekender, til arrangementer og vælges (måske) ind i skolens bestyrelse.
  • Vi oplever glæden, ansvaret og friheden til i forpligtende fællesskab at drive egen skole.
  • Vi forventer, at forældre henvender sig til skolen i tillid til, at vi i fællesskab kan løse evt. problemer.

Udmeldelse

Hvis en elev afbryder skolegangen på Nordskovens Friskole, skal der udfyldes en udmeldelses blanket som udleveres ved henvendelse til skolen.

Der er en måneds opsigelse og der betales derfor skolepenge og evt. SFO for indeværende måned, samt den efterfølgende måned.
Fx udmeldes en elev d. 15.5. betales der skolepenge og evt. SFO, for maj og juni.

Relevante oplysninger om eleven opbevares på skolen et år fra skoleårets udløb.

Særligt vedrørende samtykkeerklæring.

Alle afgivne samtykker til Nordskovens Friskole annulleres ved underskrift af udmeldelses­blanketten.

Gå til toppen af siden