Sidebillede
Forudsigelighed og struktur er kernen i skoledagen.

Kompetencer

Kurser og efteruddannelse som skolens personale har deltaget i:

 • Mindfulnessinstruktør
 • Kursus i mentalisering, herunder spejling
 • Autismespektrumforstyrrelser, retardering og affektiv neuropsykologi.
 • Børn med omsorgssvigt
 • Retardering og affektiv neuropsykologi.
 • Støtte/terapi til omsorgssvigtede børn
 • Susan Hart: affektiv neuropsykologi
 • CHIPS testning og vurdering - Children’s Problem Solving (Kortlægning af børns kognitive udviklingstrin)
 • Sanseintegration som grundlag for erfaringsdannelse i et demokratisk dannelsesperspektiv
 • Førstehjælp
 • Psykologisk førstehjælp (Læs mere her)
 • Psykoterapeutuddannelse
 • Friskolernes Læsevejlederkursus modul 1-3
 • SMART træning
 • Social stories

Gå til toppen af siden