forsiden Kontoret - Skoleåret - Pædagogik og undervisning - Om skolen - Ansatte og bestyrelse - Intranet
‘‘
Vi ligger helt i bund.

Når det gælder klassekvotienten vel og mærke!’’
Undervisningsmiljø og trivsel


Undersøgelse blandt skolens ældste elever, november 2018

(Du kan vælge en tidligere undersøgelse her:

)

Akademi

Jeg kan godt lide akademitimerne 59% 41% 0% 0%


Dansk

Jeg er glad for dansk 19% 62% 16% 3%
Jeg er god til at læse 25% 56% 16% 3%
Jeg er god til at forstå det, jeg læser 28% 44% 28% 0%
Jeg er god til at huske det, jeg læser 19% 41% 28% 12%
Jeg kan godt lide at læse 25% 47% 22% 6%
Jeg er god til at stave 12% 59% 28% 0%
Gå til toppen af siden


Engelsk

Jeg er glad for engelsk 28% 31% 19% 22%
Jeg er god til at tale engelsk 22% 31% 22% 25%
Jeg er god til at læse engelsk 19% 25% 28% 28%
Jeg er god til at forstå når andre taler engelsk 28% 38% 25% 9%
Gå til toppen af siden


Frikvarter

Jeg er glad for frikvartererne 62% 34% 3% 0%
Jeg er glad for at lege med de andre 72% 28% 0% 0%
Jeg er god til at få ideer til en god leg 22% 44% 34% 0%
Jeg er god til at hjælpe med at løse konflikter 12% 50% 28% 9%
Jeg er god til at vælge lege/aktiviteter på morgensang 28% 50% 16% 6%
Jeg er glad for at vi laver frikvartersaftaler 50% 41% 3% 6%
Gå til toppen af siden


Generelt

Jeg er glad for at gå i skole 47% 38% 16% 0%
Jeg er glad for min klasse 62% 31% 6% 0%
Jeg har gode venner i min klasse eller i andre klasser 72% 28% 0% 0%
Vi taler pænt til hinanden i min klasse 22% 59% 16% 3%
Jeg taler pænt til mine klassekammerater og mine voksne 41% 41% 16% 3%
Vi er gode til at hjælpe hinanden i klassen 59% 28% 12% 0%
Jeg overholder klassereglerne 34% 53% 9% 3%
Gå til toppen af siden


Idræt og svømning

Jeg er glad for svømning 47% 34% 12% 6%
Jeg er glad for idræt 47% 34% 9% 9%
Jeg er glad for at bevæge mig 50% 38% 12% 0%
Gå til toppen af siden


Matematik

Jeg er glad for matematik 34% 34% 31% 0%
Jeg er god til at regne i hovedet 38% 22% 31% 9%
Jeg er god til praktisk matematik 28% 59% 12% 0%
Gå til toppen af siden


Mine voksne

Jeg er god til at samarbejde med mine voksne 56% 41% 3% 0%
Mine klassevoksne er gode til at samarbejde med mig 56% 41% 3% 0%
Mine klassevoksne er gode til at forstå mig 44% 53% 3% 0%
Mine klassevoksne er gode til at lytte til mig 53% 38% 9% 0%
Mine klassevoksne er gode til at hjælpe mig 78% 22% 0% 0%
Gå til toppen af siden


Mit humør

Jeg er ofte glad og godt tilpas 41% 50% 9% 0%
Jeg er ofte trist eller ked af det 0% 12% 38% 50%
Jeg er ofte træt eller uoplagt 9% 28% 50% 12%
Jeg er ofte vred eller opfarende 3% 25% 28% 44%
Jeg er ofte nervøs eller usikker 9% 19% 41% 31%
Gå til toppen af siden


Skolen

Vores klasselokale er rart at være i 58% 35% 6% 0%
Der er plads nok i vores klasselokale 68% 23% 3% 6%
Der er plads nok til mine ting fx jakke, taske, og lignende 29% 45% 23% 3%
Der er steder nok på skolen, hvor jeg kan finde ro 35% 45% 13% 6%
Jeg kan godt lide skolens udeområder 65% 35% 0% 0%
Min stol er god at sidde på 35% 39% 19% 6%
Mit bord er godt at sidde ved 42% 42% 16% 0%
Jeg kan let se, hvad der sker på tavlen 65% 35% 0% 0%
Jeg kan godt høre, hvad der bliver sagt i klassen 55% 45% 0% 0%
Jeg synes vores klasse er ren og rydelig 45% 48% 6% 0%
Jeg synes toiletterne er rene 19% 35% 32% 13%
Gå til toppen af siden


Undervisningen

Jeg er god til at koncentrere mig i timerne 22% 50% 25% 3%
Jeg synes ofte, jeg skal lave noget der er for svært 3% 38% 38% 22%
Jeg synes ofte, jeg skal lave noget der er for let 16% 34% 31% 19%
Mine klassevoksne roser mig ofte 41% 53% 6% 0%Gå til toppen af siden