forsiden | Kontoret | Skoleåret | Pædagogik | Nyt | Billeder | Om skolen | Ansatte og bestyrelse | Intranet
‘‘
Børn gør det rigtige
- hvis de kan!’’
Skolepenge


Skolens bestyrelse har fastsat skolepengebetalingen således:
Skolepengebetalingen består af 11 årlige betalingsmåneder, juli måned er betalingsfri.
Den månedlige pris er 1300 kr. som inkluderer: frugtordning, materialer til akademi, ekskursioner og højtidsfester.
Der betales ekstra for SFO, mælk, lejrskole og Forkælelsestur.
Indbetalingen skal ske senest hver d. 1. i måneden.

Tilmelding til fast overførsel via jeres bank foretrækkes.
Skolens konto nr. er 5772 7895674094

Har skolen ikke modtaget betaling, sendes en påmindelse. Modtager skolen stadig ikke betalingen fremsendes rykkerskrivelse med besked om omgående betaling.
Såfremt beløb endnu ikke er modtaget vil samarbejde ophøre og elev udmeldes af skolen.

Der kan søges om tilskud til skolepengebetalingen, såfremt ens indkomstforhold berettiger hertil.

Genveje: Årskalender Kalender Årskalender Guide Intranet Intranet Skolen på facebook Ro til at gro Kontakt Kontakt os Skoleskema Skoleskema Indmeldelse Indmeldelse