forsiden Kontoret - Skoleåret - Pædagogik og undervisning - Om skolen - Ansatte og bestyrelse - Intranet
‘‘
Lad os glædes over alle sejre - også de mindste.’’
Eksterne links


Her er en liste over relevante eksterne links. Vi gør vores bedste for at holde listen relevant og opdateret, men hvis du støder på et link som ikke virker, eller måske har et forslag til et link vi mangler her, så kontakt os endelig.
Bemærk at hvis du har en popup-killer slået til, er det ikke sikkert du kan åbne nedenstående links direkte!

Faaborg-Midtfyn kommunes hjemmeside
Odense kommunes hjemmeside
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og skal løse opgaver, som kommunerne i regionen ikke selv kan løse hensigtsmæssigt.
Dansk Friskoleforening er interesseorganisation for 256 friskoler og cirka 30.000 elever, deres forældre og alle ansatte.
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade arbejder både for mennesker berørt af en spiseforstyrrelse eller selvskade og for deres pårørende.
SIND blev etableret i 1960 under navnet Landsforeningen Sindslidendes Vel. Senere blev navnet forenklet til Landsforeningen SIND. I dag er navnet SIND- Landsforeningen for psykisk sundhed.
Dansk Tourette Forening er en landsforening for bærere af Gilles de la Tourette's syndrom (TS) og deres pårørende.
Foreningen er startet i 1984 og har som formål at hjælpe medlemmerne - udbrede kendskab til TS og formidle erfaringer og resultater af forskning m.m.
ADHD-foreningens rådgivning henvender sig til dig, der har ADHD eller måske er på vej til en diagnose. Til dig som har en mistanke om at du eller en du kender har ADHD. Til dig som har haft diagnosen længe og til dig som lige har fået den. Til dig, der er ægtefælle, kæreste, ven, nabo, kollega, søskende, forælder eller bedsteforælder til en person med ADHD. Eller til dig der arbejder med, interessere dig for eller lever med hverdagens udfordringer med ADHD.
Spastikerforeningen rådgiver om livet med CP. Det gør vi gennem vores telefonrådgivning, netrådgivning og i særlige tilfælde gennem en personlig samtale.
Herudover har vi et informatørkorps, som kommer rundt i landet for at fortælle om, hvordan det er at leve med CP.
Du kan læse mere om de forskellig rådgivningstilbud på hjemmesiden.
GUU-GUA foreningen arbejder for mennesker med diagnosen Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse, Anden (GUA) samt beslægtede diagnoser.
Foreningens formål er at oplyse om GUU og GUA, skabe netværk, og forbedre forholdene for mennesker med disse diagnoser og deres pårørende.
Landsforeningen Autisme blev stiftet i 1962.
Den har til formål at bidrage til, at der skabes de bedst mulige vilkår for børn/voksne med autismes behandling samt at formidle oplysning til hjemmene.
EU database over skoler i Danmark